HAKKIMIZDA

Tarihçemiz

Türkiye’de kooperatifleşme hareketi istenilen düzeyde değildir. Burada önemli kısıtlarından birisi, kooperatifçilik konularında düşünce üretim temelli  çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin  oldukça az sayıda olmasıdır. Bu açığı bir ölçüde kapatmak amacıyla, Uzun yıllar önce kurulmak üzere başlattığımız çalışmalar meyvesini vermiş ve sürecini 20 yıl gecikmenin ardından nihayetMahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı” kurulmuş bulunmaktadır.

Vakfın kurulması için kısa bir geçmişe bile bakacak olursak bu aşamaya gelmemizin süreçlerinin şu aşamalardan geçtiğini görebiliriz:

 Ø  20.11.2015 tarihinde Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak  Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nı kurmak üzere karar alarak süreci başlatıldı.

Ø  23.11.2015 tarihinde Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları ve katkı koyacağını ve üye olacağını ümit ettiğimiz kurum, kuruluş ve kişilerle birlikte geniş katılımlı bir toplantı düzenleyerek fikirlerimizi paylaşıldı.

Ø  23.11.2015 tarihinden itibaren Vakıfa katılmak isteyen üyelerimizin giriş bağışları toplamaya başlandı. Kurucu Yönetim Kurulu belirlenerek görevlendirilmesi ve kuruluş çalışmalarının yürütülmesi için yetkilendirildi.

Ø  25.05.2016 tarihinde Kooperatife Noter getirilerek vekaletlerin verilmesi ve Vakıf Senedinin oluşturulması işlemlerini gerçekleştirildi.

Ø  03.06.2016 tarihinde Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğüne ve de Urla Asliye Hukuk Mahkemesine başvurumuzu yaparak davamız başlatıldı.

Ø  23.06.2016 tarihinde 13270 sayılı yazı ile eksikliklerimizin olduğu belirtilerek tamamlanması istenen işlemler ve evraklar için 08.09.2016 tarihinde yeniden Notere gidilerek, Vakıf Senedindeki tadillerin yapılması sağlandı.

Ø  23.09.2016 tarihinde gerçekleşen duruşmamız noksanlıklar nedeniyle 16.02.2017 tarihine ertelendi.

Ø  20.12.2016 tarihinde bir daha Notere giderek, Vakıf Senedindeki ek tadillerin yapılması sağlandı.

Ø  16.02.2017 tarihinde gerçekleşen duruşmamız olumlu bir şekilde lehimize sonuçlandı.

Ø  03.03.2017 tarihinde Urla Asliye Hukuk Mahkemesi lehimize sonuçlanan dava dosyasının gerekçeli kararını yayımladı ve karar tescillenmek üzere Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Ø  11.04.2017 tarihi itibariyle Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tescil işlemlerini gerçekleştirerek Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın faaliyetlerine başlayabilmesine onay verdi.

Ø  28.05.2017 tarihinde Vakfımızın ilk Olağan Genel Kurulu yapılarak Yönetim ve Denetim Kurullarını seçerek amaçları doğrultusunda çalışmalarını yapmaya başladı.

Ø  14.04.2018 tarihinde Vakfın ilk etkinliği olarak “Tam Bağımsızlık ve Kooperatifçilik” başlığı altında panel düzenlendi.Ø  21 Eylül 2018 tarihinde "Türkiye’nin Tohumluk Gerçeği" forumu düzenlendi.

Ø  21 Ekim 2018 tarihinde de “Tarımsal Kooperatifçilik Stratejisi Ne Olmalı?” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Ø  17.06.2018 tarihinde Vakfımızın 2. Olağan Genel Kurulu yapılarak Yönetim ve Denetim Kurulları seçilerek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaya başladı