HAKKIMIZDA

Amacımız

Gönüllü ve serbest giriş ilkesi, Ortağın demokratik yönetimi ilkesi, Ortağın demokratik katılımı ilkesi, Özerklik ve bağımsızlık ilkesi, Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi, Kooperatifler arası işbirliği ilkesi ve Toplumsal sorumluluk ilkesİ gibi Kooperatifçilik İlkeleri’ne uygun  düşünce üretimine katkıda bulunmak.