Çalıştay

"TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ NE OLMALI?" Çalıştayını gerçekleştirdik

 

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın öncülüğünde Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi  ve Urla Belediyesi’nin katkısıyla 21 Ekim 2018 günü Bademler Doğal Yaşam Köyü’nde  “Tarımsal Kooperatifçilik Stratejisi Ne Olmalı?” Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, 115 kooperatifçi, sivil toplum örgütleri ve yerel örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vakıf Başkanı Mehmet SEVER’in açış konuşması ile başlayan çalıştayın yöneticiliğini Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI yaptı. Çalıştay çadırlarında Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Prof. Dr. Murat YERCAN, Prof. Dr. Yaşar UYSAL ve Prof. Dr. Hüseyin POLAT kolaylaştırıcı olarak görev aldılar.

Çalıştayda, dört ayrı çadırda “Tarımsal Kooperatifler nasıl bir örgütlenme stratejisi benimsemeli?”, “Tarımsal Kooperatiflerde Demokrasi ve katılımcılık nasıl olmalı?”, “Tarımsal Kooperatifler ile yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleri arasındaki ilişkiler nasıl olmalı?” ve ”Devletin tarım ve tarımsal kooperatifçilik politikası nasıl olmalı?”  konuları tartışıldı ve çözüm önerileri üzerinde çalışıldı.

Çalıştay sonunda üretilen kararlarda aşağıda belirtilen konulara değinildi:

1. Kamunun kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden yapılandırılmalı ve kooperatifler için tek bir bakanlık sorumlu olmalıdır.

2. Kooperatiflerin kredi ve finansmana erişim olanakları güçlendirmeli ve bu amaçla bir Kooperatifçilik Bankası kurulmalıdır.

3. Kooperatifçilik eğitimi, İlköğretimden başlanarak temel eğitim ve akademik eğitim olmak üzere verilmelidir. Eğitim, kooperatif üst birliklerce gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda danışmanlık, bilgilendirme ve araştırma faaliyetleri de geliştirilmelidir.

4. Kooperatiflerin örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği olanakları artırılmalıdır.

5. Kooperatiflerin İç ve dış denetim sistemleri tümüyle yeniden düzenlenmeli ve denetim üst birliklerce yapılmalıdır.

6. Kooperatiflerin kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesi arttırılmalıdır.

7. Kooperatif ortaklarına kooperatifin faaliyetleri ile ilgili dönemsel olarak bilgi verilmesi zorunluluğu getirilerek demokrasi kültürü geliştirilmelidir.

8. Kamunun kooperatiflere vermekte olduğu desteklerden yararlanmak üzere sahte kooperatiflerin kurulmasını önleyici önlemler alınmalıdır.

9. Tarımsal amaçlı kooperatifler ile tüketim kooperatifleri ve sendikalar arasında bağlar güçlendirilmelidir.

10. Tarımsal amaçlı kooperatiflerde üretim planlanması, çevre dostu olacak şekilde yönlendirilmelidir.

11. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde yasal düzenlemelerin içeriği geliştirilmelidir.

12. Tarımsal amaçlı kooperatifleri desteklemek için tarımsal girdilerde vergi indirimleri yapılmalı ve kamunun desteği kooperatifler aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.

13. Üst Birliklerin tek bir çatı örgüte indirgenmesi gerekir. 

 

Çalıştay Halk müziği dinletisi ile sonlandırıldı.