Panel

Tam Bağımsızlık ve Kooperatifçilik Panelini gerçekleştirdik.

Vakfımız “Tam Bağımsızlık ve Kooperatifçilik Panelini” gerçekleştirdi.

Kooperatifçilik konularında düşünce üretim merkezi gereksinmesini karşılamak üzere “Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfını kurmuştuk.

Bu kapsamda, 20 Nisan 2018 tarihinde Bademler Doğal Yaşam Köyü Toplantı Salonunda (Bademler Köyü - Urla / İzmir adresinde) panelimizi düzenledik.

Çok sayıda kooperatifçinin katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanımız Mehmet Sever, kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan Vakfın temel amacının: “Gönüllü ve serbest giriş ilkesi, Ortağın demokratik yönetimi ilkesi, Ortağın demokratik katılımı ilkesi, Özerklik ve bağımsızlık ilkesi, Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi, Kooperatifler arası işbirliği ilkesi ve Toplumsal sorumluluk ilkesi gibi Kooperatifçilik İlkeleri’ne uygun düşünce üretimine katkıda bulunacağını” anlattı.

Panel yöneticiliğini vakıf ikinci başkanımız Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI yaptı.

Toplantıda;  Tire Süt Kooperatifi adına söz alan başkan Mahmut ESKİYÖRÜK; ortaklarına; bitkisel üretimde ve hayvan beslenmesinde gerekli olan tohum, gübre, yem ve benzeri ürünlerin ekonomik şartlarda kooperatifin satış deposundan temin edildiğini, kooperatifin kendi akaryakıt istasyonuyla, ortaklara piyasa fiyatının altında akaryakıt sağlandığını, ayrıca üreticilerin işletmesine tankerler ile akaryakıt servisinin de yapıldığını, kooperatife ait traktörler, iş makinaları ve onlarca ekipman ile; tesviyeden ekime, biçimden paketlemeye, mısır silajının yapılmasına kadar tarımsal üretimde gerekli tüm makine ve ekipman hizmetleri verildiğine değindi.

Prof. Dr. Murat MERCAN ise kooperatiflerin, 21.yüzyılda artmakta olan eşitsizliğe karşı “toplum yararını gözetme” ilkesini benimseyerek eşitlik için etkinlik gösteren kurumlar olduğunu belirtti. Kooperatiflerin toplum tabanlı olduklarından, toplumlarının çevre, sosyal ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir kalkınması için çalıştıklarını, kooperatifçilikle, emek ve ürünün gerçek değerini bulmasının sağlanabildiğine değindi ve kooperatifleşmeyle israf önlendiğini ve maliyetin düştüğünü üretimin arttığını ve verimliliğin yükseldiğini anlattı. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal amaçlı kooperatifler arasında dayanışmanın Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizdi.

Gödence Köyü Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan KOKULU ise kooperatiflerin sermayeden bağımsız olması gerektiğini anlattı ve bu nedenle kooperatif işletmelerinin desteklenmesi için bir Kooperatifler Bankası’nın kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi. KOKULU,12 Eylül 1980’den önce Köy-KOOP’ların bir bankayı alarak bir kooperatifçilik bankası kurulduğunu ancak bu bankanın egemenler tarafından kapatıldığını anlattı. KOKULU, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile kooperatifin teknolojisini yenilediklerini, geçtiğimiz yıl yapılan protokolün ardından hayatlarının değiştiğini ve "Zeytinyağı işletmesinde ve üretim kalitesinde yüzde 20'lik bir artış sağladıklarını belirterek “Maliyetleri düşürdük, çevresel sorunları çözdük, enerji tasarrufu sağladık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına söz alan Ertuğrul TUGAY da tarımsal kesime yaptıkları hizmetleri anlattı. Bu bağlamda; meyve fidanı dağıttıklarını, organik ve iyi tarım eğitim hizmetleri verdiklerini, eko pazarlar ile köy ürünlerine satış tezgahı sağladıklarını ve denetlediklerini, hayvancılık eğitim ve katılım belgesi vererek küçük baş hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık ile alternatif ürünlerin üretimini desteklediklerini özetledi. TUGAY, aynı zamanda tarımsal amaçlı kooperatiflerin ürünlerinin değerlendirilmesine destek verdiklerini belirtti ve bunun sonucu olarak Türkiye tarımı 10 senede 2.1 büyürken, İzmir tarımında bu oranın % 5.5'e çıktığını ve İzmir’deki kooperatiflerin tarımsal üretim ve işlemedeki paylarının % 30’u aştığını, Türkiye ortalamasının ise %10’lar düzeyinde olduğuna değindi.

Panel, katılımcıların katkı ve soruları ile zenginleşti. Panele katılanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kooperatiflerin gerçekleştirdikleri ortak çalışmanın Türk Tarım politikalarına ışık tuttuğunu belirttiler.

 

Vakıf Yönetim Kurulu