OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

 

 

Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Mali Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu

23 Şubat 2019

Bademler Doğal Yaşam Köyü,Bademler Mahallesİ-Urla/ İzmir

 

 

Değerli Vakıf Üyeleri,

17 Kasım 2018 günü yapılan genel kurulunda  güven oylarınızla işbaşına gelen yönetim kurulu adına huzurunuzdayız.

 

Yönetim kurulumuz işbölümü sonucunda:

 

Mustafa Kaymakçı (Başkan)

 

Yolcu Bilginç (Başkan Yard.)

 

Ali Ulaş Bilir (Sayman)

 

Mehmet Türkbay (Üye)

 

Ziya Çavdar (Üye) olarak  görev almışlardır.

 

Denetim Kurulu Üyeleri’ne ise;

 

Süleyman Erdoğan

 

Bahar Türkmenoğlu Çekiç

 

Bahar Nisa Özkan Ergün seçilmişlerdir.

 

Denetleme kurulu üyelerimizden Bahar Nisa Özkan Ergün ,23 Ocak 2019 yılında verdiği dilekçe ile görevinden istifa etmiş ve yerine Nevin Kaya’nın çağrılması kararlaştırılmıştır.

 

Sayın üyeler,

 

Geçen kısa süre içinde vakfımızın çalışmalarını özetlemek isteriz:

 

Bilim Danışma Komisyonu’nun oluşturulması

 

Vakıf yönetim kurulumuz çalışmalarına katkıda bulunmak üzere;
Muammer Niksarlı,Neptün Soyer,Prof.Dr.Tayfun Özkaya,Prof.Dr.Yaşar Uysal,Prof.Dr.Murat Yercan,Mehmet Sever,Ç.Özcan Kokuludan oluşan bir “Bilim Danışma Komisyonu”nu oluşturmuştur.

 

Kurul ilk toplantısını Ziraat  Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde 15 Şubat 2019 günü yapmıştır.

Toplantıda,Vakfın ele alması gereken öncelikli  bilimsel çalışmaların neler olması gerektiği  konusunda görüşmeler yapılmıştır.

 

Medya Komisyonu’nun oluşturulması

Vakfın medya ile ilişiklerinin düzenlenmesi amacıyla Seyfettin Şen ve Yusuf Özkan’dan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bilim Danışma Komisyonu’nun 15 Şubat 2019 günü yapılan toplantısına Seyfettin Şen’de katılmıştır.

 

Konferans

 

8 Şubat 2019 günü saat 18.00’de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Genel Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş  tarafından “Köy Enstitüleri,Tarım ve Örgütlenme “ konulu konferans,Doğal Yaşam Köyü Konferans Salonu’nda  verilmiştir.

Seçkin bir topluluğun katıldığı konferans geç vakitlere değin soru ve cevaplarla zenginleşmiştir.

Konferansa 60 kişinin katıldığı belirlenmiştir.

 

Vakıf Kahvaltısı

Vakfımız,16 Şubat 2019 günü saat 10.00’da “Vakıf Gönüllüler Bahar Kahvaltısı “ adıyla bir kahvaltı düzenlemiş bulunmaktadır.

83 kişinin kahvaltıda bulunduğu belirlenmiştir.

 

2019-2020 Dönemi Çalışma Programı Taslağı

 

Bir düşünce üretim merkezi olan Vakfımız,2019-2020 Döneminde,başta Milli Kooperatifler Birliği olmak üzere İzmir İli Köy-Koop Başkanlığı  ve birim kooperatifler ile güçbirliği yaparak çalışmalarını sürdürecektir.

 

Arayış Çalıştayları

 

Vakıf,ele alınması gereken öncelikli  bilimsel çalışmaların neler olması gerektiği  konusunda “Arayış Çalıştayları” düzenleyecektir.

 

Arayış Çalıştaylarının,Yarımada,Küçük Menderes ve Bakırçay  havza merkezlerinde,havzaların birim kooperatif başkanları ve sorumluları ile yapılması tasarlanmaktadır.

 

  • Birinci Arayış Çalıştayı’nın,Yarımada Havzası’nda ,12 Nisan 2019,

 

  •  İkinci  Arayış Çalıştayı’nın,Küçük Menderes  Havzası’nda ,19 Nisan 2019,

 

  •  Üçüncü Arayış Çalıştayı’nın,Bakırçay  Havzası’nda,26 Nisan 2019 tarihinde  yapılması öngörülmektedir.

 

Çalıştaylar sonucunda sıralanan konular dikkate alınarak Eylül 2019 ayında yatılı olarak “ Doğala Yaşam Köyü”nde eğitim çalışmalarının  uzmanlarca  yapılması  tasarlanmaktadır.

 

Kooperatifçilik Akademisi

Anılan çalışmalar sonucunda Bilim Danışma Komisyonu üyelerimizi de kapsamak üzere Vakfımıza bağlı  bir “Kooperatifçilik Akademisi”nin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

Kooperatif Dökümantasyon Merkezi

2019-2020 Dönemi’nde bir”Kooperatif Dökümantasyon Merkezi”nin oluşturulması planlanmaktadır.Bu merkezde,ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı bilimsel çalışmalar olmak üzere diğer yayınlar,araştırıcılara sunulacaktır.Anılan eserler dijital ortamlarda da görüşe sunulacaktır.

Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi

2019-2020 döneminde ilgili fakülte ve bölümlerde,yine özellikle tarımsal amaçlı kooperatifleşme ilgili yüksek lisans çalışmalarına destek verilmesi konularında çalışmalar yapılması tasarlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Vakıf Yönetim Kurulu adına Başkan