Vakımızın Olağan Genel Kurulu'na Davetlisiniz

Olağan Genel Kurul Çağrısı

  

GENEL KURUL ÇAĞRISI
 
 
Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.02.2018 Cumartesi günü saat 14:00’de Bademler Mahallesi Köy Tiyatrosunda yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, aynı yerde ve aynı gündem ile 03.03.2018 Cumartesi günü saat 14:00’de üye tam sayısının en az üçte birinin katılımı ile yapılacaktır.
Bütün vakıf üyelerinin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olanlar, ekte yer alan ‘’vekaletname’’ vasıtasıyla yerlerine vekil katılımını sağlayabilecektir.
Gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica eder, esenlikler dileriz.
 
Yönetim Kurulu
 
 
GÜNDEM 
1)         Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2)         Divan heyetinin seçimi (Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı, 2. Katip Üye)
3)          Divan heyetine Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
4)        Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi
5)         Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi
6)         Gelir Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi
7)         Yönetim Kurulunun ibrası
   8)         Denetim kurulunun ibrası
   9)         Dilek ve Öneriler
  10)         Kapanış.